PREZENTACJE DO POBRANIA

Sesja plenarna

Trendy na europejskim rynku edukacji pozaformalnej, Wallis Goelen - Vandebrock

Rynek edukacji pozaformalnej w Polsce – trendy i prognozy do roku 2020, Piotr Piasecki

List Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej
 

Sesje tematyczne

System zapewnienia jakości usług rozwojowych finansowanych z EFS ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych, Wallis Goelen - Vandebrock, Wojciech Szajnar

Debata - Praktyczne rozwiązania projakościowe, przegląd rozwiązań i debata nad potrzebami wpływania na jakość w edukacji pozaformalnej

Zintegrowany System Kwalifikacji – Co się zmienia? Gdzie jesteśmy? Jak mogą pojawić się nowe kwalifikacje rynkowe ?

ZSK od strony praktycznej: identyfikacja i opis nowej kwalifikacji, poziomowanie kwalifikacji, życie kwalifikacji w ZSK, kwalifikacje w sektorach, Sektorowe Rady ds Kompetencji

Nowy paradygmat w edukacji i uczeniu się - tezy
 

Sesje równoległe

Standard Usługi Szkoleniowej PIFS v 2.0,  Ewa Puzia

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Agata Rutkowska

Budowanie wartości usługi szkoleniowej w świecie igreków, smartfonów, wiedzy tłumu itp. Sławomir Łais

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów EFS (DIGCOMP), dr inż. Jacek Pulwarski

Edukacja 3.0 - nowy standard usługi Altkom Akademii, Mikołaj Demko

Integracja podmiotów z obszaru edukacji w kontekście łańcucha wartości dodanej dla rynku pracy,  Piotr Fałek

Szkolenia w punkt - co decyduje o użyteczności i skuteczności szkoleń, Natalia Brzoza

Edukacja przedsiębiorców i obywateli w zakresie foresightu,  dr Anna Sacio-Szymańska

Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji trenera VET w branży budowlanej z wykorzystanie normy PN-EN ISO/ICE 17024:2012, Krzysztof Symela, Waldemar Mazan, Jakub Kus

EPALE - ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, Alina Respondek

LinkedIn w 5 krokach - czyli gdzie spotyka się szkoleniowiec z hotelarzem. Alternatywne metody pozyskiwania zapytań konferencyjnych i szkoleniowych w sieci internetowej, Dagmara Plata-Alf

Możliwości wykorzystania Open Badges w potwierdzaniu efektów uczenia się, dr Ireneusz Woźniak, mgr Michał Nowakowski

Nowoczesne metody kształtowania umiejętności zawodowych  – stanowiska technodydaktyczne,  dr Jacek Wojutyński, Mariusz Siczek

Optymalizacja kosztów drukowania w firmach szkoleniowych – prezentacja urządzeń drukujących HP, Cezary Wójcik, Łukasz Rosa

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji pozaformalnej,  Malgorzata Sienna i Donata Andrzejczak

Jak uatrakcyjnić szkolenie wykorzystując walory miejsca - przykład Łodzi,  Anna Mokrosińska

RUR w praktyce - warsztat dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe,  Aleksandra Berg- Koza, Nela Tomas, Karolina Wesołowska

Ewolucja standardów kompetencji zawodowych, dr Jolanta Religa, dr Dorota Koprowska

Kwalifikacje Pearson BTEC wyróżnik Twojej organizacji, Elżbieta Błaszkiewicz

 

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania