SESJE RÓWNOLEGŁE

Dagmara Plata-Alf

Hotel Media Group

Pasjonatka marketingu i zarządzania. Jej doświadczenie w branży turystycznej i hotelarskiej obejmuje ponad 10 lat. Aktywnie szkoli jako trener biznesu i specjalizuje się w strategicznym doradztwie marketingowym. Doktorantka w obszarze zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego i absolwentka prestiżowych studiów MBA na University of Bedfordshire. Pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem sieci hoteli, Dyrektora Generalnego hotelu, a także realizowała szereg wykładów i prelekcji jako mówca eTravelForum, TravelCamp, Hotel & Tourism Trends, Profesjonalnych Warsztatów Biznes Hotel, a także Ogólnopolskiego Kongresu Menedżerów i Właścicieli Hoteli i Obiektów Hotelowych. Jest autorką licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania w branży turystycznej i hotelarskiej, w tym regularnie publikuje w magazynach Biznes Hotel oraz Biznes Restauracje & Catering. Obecnie zarządza firmą Hotel Media Group, która jest właścicielem, m.in. takich marek jak: HotelAssist (firma doradcza), HotelAcademy (firma szkoleniowa), HotelAutomation (agencja specjalizująca się w aspektach zautomatyzowanych procesów marketingowych) oraz Marketing Pie (agencja marketingowo-eventowa). Prowadzi również osobistego bloga dagmaraplataalf.pl.

Michał Pacyga

Radca prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Specjalista z zakresu podatków dochodowych (CIT, PIT) i podatków lokalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych. Zajmuje się także doradztwem podmiotom zagranicznym w zakresie prowadzenia działalności na polskim rynku oraz optymalizacją podatkową. Posiada bogate doświadczenie procesowe, które zdobył reprezentując klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Doradzał przy realizacji wielu skomplikowanych transakcji, tj. w szczególności: podział przez wydzielenie spółek giełdowych, optymalizacje z wykorzystaniem znaków towarowych oraz nieruchomości, łączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego, due diligence nieruchomości oraz spółek, czy sporządzanie dokumentacji cen transferowych. Doradzał klientom m.in. z branży nieruchomości, farmaceutycznej, węglowej oraz FMCG. Posiada również szeroką wiedzę w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji obejmujących obrót nieruchomościami. Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-10363.

dr Jolanta Religa

Zakład Kształcenia Ustawicznego w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki (ITeE-PIB w Radomiu)

Doktor nauk pedagogicznych – specjalność zawodowa: pedagogika pracy, edukacja ustawiczna, polityka edukacyjna a rynek pracy. Projektuje i realizuje prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe w zakresie: analiz porównawczych systemów ustawicznej edukacji zawodowej, nauczania i uczenia się w procesach pracy, formalnych i nieformalnych systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych, analiz rynku pracy, standaryzacji kwalifikacji zawodowych. Projektuje, wdraża, ewaluuje międzynarodowe projekty badawcze – kierownik lub wykonawca łącznie około 15 projektów edukacyjnych, w tym:
  • Communicating Professional Competence, nr 2015-1-EL01-KA202-013960; 2015-2017; 2015-2017; www.comprocom.eu
  • Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs; nr 2014-1-PL01-KA202-003649; 2014 - 2017; www.ilab3.aps.edu.pl
  • Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET; nr 2012-1-GR1-LEO05-10063; 2012-2014; www.peer-review.gr
  • Certification of Mentors and Tutors; nr LLP-LDV-TOI-12-AT-0015; 2012-2014; www.certimentu.eu
  • Program Strategiczny PO IG: Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki, kierownik zadania I.5.2 - System Rozwoju Zasobów Ludzkich – Szkolenie i Doskonalenie Pracowników Innowacyjnej Gospodarki; 2010 – 2012; http://www.programstrategiczny-poig.itee.radom.pl/

Alina Respondek

Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Po kilku latach pracy przy tworzeniu nowych technologii chemicznych i po studiach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursie edukatorskim zajęła się edukacją dorosłych. W latach 1994-1999 zajmowała się edukacyjnymi programami Phare realizowanymi w Polsce i zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Od 2000 r. wspiera rozwój sektora edukacji dorosłych w mieszczącej się w FRSE Polskiej Narodowej Agencji Programów Socrates, „Uczenie się przez całe życie” i Erasmus+. Obszary tematyczne: uczenie się dorosłych, aktywność organizacji różnego typu w obszarze niezawodowego uczenia się dorosłych.

Waldemar Mazan

Konfederacja Budownictwa  i Nieruchomości

Rocznik 1938. Urodzony i mieszkający w Warszawie. Technik mechanik, następnie mgr ekonomii SGPiS (aktualnie SGH). Łącznie przepracował zawodowo 58 lat, w tym aż 56 lat w budownictwie i gospodarowaniu nieruchomościami, głównie w obszarze usług konsultingowych.  Aktualnie Prezes INMED Sp. z o.o. firma rodzinna, rok założenia 1987.
Jest ponadto członkiem m.in.:
  • Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa (pracobiorcy-pracodawcy-strona rządowa)
  • Rady Programowej Polskiego Klubu Forum ISO 9000 – Rady Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Komitetu Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej
  • Ekspert i sędzia w Polskiej Nagrodzie Jakości
Jako wolontariusz pełni funkcję Wiceprezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz Prezesa Zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Budownictwa „UNIA BUDOWLANA”.
Znaczący dorobek w zakresie prac projektowych, studialnych i badawczych (dotyczących budownictwa i gospodarowania nieruchomościami, kadr kwalifikowanych) oraz publikacje z tym związane. Aktywny uczestnik, jako prelegent lub wykładowca konferencji, seminariów, studiów podyplomowych organizowanych przez różne podmioty prawne związane z budownictwem i gospodarką nieruchomościami. Posiada liczne wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe i organizacji pozarządowych za swoja pracę, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Fałek

Prezes Zarządu Syntea SA

Ukończył Politechnikę Lubelską z tytułem mgr inż. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako handlowiec, a od 1996 r. jako wspólnik. Następnie Prezes Zarządu CSF Polska Sp. z o.o., wdrażającej zintegrowane systemy informatyczne. W 2008 r. objął także stanowisko Prezesa Zarządu spółki Syntea SA, które kontynuuje po przejęciu MCSK Sp. z o.o. przez Synteę. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych i konsultingowych systemów klasy ERP. Od lat prowadzi wykłady i szkolenia poruszające zagadnienia dotyczące wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych, zarządzania projektami informatycznymi, modelowania procesów biznesowych, tematyki europejskiej w kontekście wymagań Procesu Bolońskiego oraz wykorzystania funduszy na informatyzację przedsiębiorstw i szkół wyższych. Występował jako konsultant przy realizacji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w Ministerstwie Ro

Natalia Brzoza

Trener biznesu, psycholog. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu.

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru rozwoju kompetencji  osobistych i społecznych, zarządzania, HR oraz controllingu personalnego. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Szkołę Trenerów w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie, a obecnie jest w trakcie studiów Controlling Personalny na Akademii Leona Koźmińskiego.  Od ponad sześciu lat wspiera organizacje sektora publicznego i prywatnego poprzez szkolenia i konsultacje. Prowadzi i rozwija własną firmę szkoleniową - Pracownię Szkoleń i Rozwoju Competens.

Anna Leśniowska-Jaros

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik

Trenerka zarządzania, psycholog biznesu, doradca ds. rozwoju zawodowego i osobistego. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development).
Od 16 lat przygotowuje i realizuje długoterminowe projekty szkoleniowe i doradcze, których celem jest rozwój kompetencji pracowników firm, głównie kadry kierowniczej firm produkcyjnych i usługowych (w szczególności automotive) oraz podnoszenie efektywności biznesowej organizacji. Wspiera rozwój managerów z zakresu procesu zarządzania (stawianie celów, planowanie, organizowanie, monitorowanie, egzekwowanie, zarządzanie zmianą, myślenie biznesowe) oraz kompetencji miękkich (role managerskie, automotywacja, motywowanie, komunikacja, asertywność, zarządzanie emocjami, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji). Prowadzi indywidualne spotkania rozwojowe typu Development Coaching.
Pracuje również w programach selekcji i oceny pracowników  rozwoju talentów. Jako asesor przeprowadza badania kompetencji w metodologii Assesment i Development Centre (AC/DC) i wdraża procesy ocen okresowych pracowników.
Z wykształcenia jestem psychologiem z dodatkowymi specjalizacjami w zakresie zarządzania, doradztwa zawodowego i zdrowia. Prowadzi prywatny gabinet psychologiczny Pomocne Chwile, w którym świadczy szeroką pomoc psychologiczną w nurcie Miltona Ericksona i Racjonalnej Terapii Zachowań. Prowadzi zajęcia na UŁ na kierunku Coaching i Mentoring Organizacyjny - Metody badania potrzeb rozwojowych.
Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, w którym pełni obecnie funkcję członka zarządu, odpowiadając za obszar Szkoły Trenerów. Rekrutowała uczestników szkół trenerów i ewaluowała projekty POKL 2.2.2, koordynowane przez MATRIK a kształcące i rozwijające trenerów zarządzania.
W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK szkoli w tematach: "Rozwój zawodowy trenera", "Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą", "Psychologia  wpracy trenera". Koordynuje działalność Klubu Trenerów w Łodzi, organizując comiesięczne spotkania rozwojowe dla łódzkiego środowiska trenerów, coachów, doradców zawodowych i HR.

Mikołaj Demko

Altkom Akademia S.A.

Od ponad 15 lat związany z branżą edukacją. Odpowiedzialny za prowadzenie złożonych projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków UE oraz komercyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie trenerskie w obszarze project management. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój usług edukacyjnych w Altkom Akademia S.A. Współtwórca portalu wiedzy Akademiq dedykowanego osobom, dla których stałe doskonalenie kwalifikacji jest ważnym aspektem życia zawodowego.

Anna Mokrosińska

Grupa Fabricum

Menadżer kultury – realizujący kreatywne projekty marketingowe, edukacyjne, kulturalne i społeczne. Odpowiedzialna m.in. za flagowy projekt wystawienniczo-kulturalny właściciela Centrum „Manufaktura” – Muzeum Fabryki. Od 12 lat właścicielka firmy Grupa Fabricum zajmującej się  organizacją wydarzeń oraz imprez turystycznych, 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z prowadzeniem dużego projektu z zakresu marketingu terytorialnego (promocja oferty Łodzi dla branży spotkań i konferencji) – kierownik Łódź Convention Bureau. Od 12 lat licencjonowany przewodnik po Łodzi i województwie łódzkim. Prywatne pasje: sztuka; w szczególności tatr tańca i sztuki wizualne.

Tomasz Radkiewicz

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych, Polska Izba Firm Szkoleniowych

Trener, coach, mediator niezależny konsultant. Ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto studiował w Centrum Studiów Europejskim im. Jeana Monneta w Toruniu. Jest praktykiem biznesu i praktykiem trenerem, absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP, Szkoły Coachingu Metrum, Studiów Podyplomowych Negocjacje i Mediacje na SWPS. Szkoli od ponad 15 lat, przez co pomaga ludziom i biznesowi osiągnąć zaplanowane cele przez dostarczanie praktycznych narzędzi z zakresu zarządzania, sprzedaży i negocjacji. Pracuje z m.in. zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, handlowcami oraz wszystkimi którzy w procesach coachingowych chcą rozwijać swoje mocne strony. Doświadczenie zarządzania grupami trenerów wewnętrznymi i projektami szkoleniowymi w korporacji wykorzystuje w prowadzeniu projektów szkoleniowych w ramach Firmy Szkoleniowej TRAKT w której odpowiada za merytorykę szkoleń. Jego zawodowe zainteresowania oscylują wokół budowania zaangażowanych zespołów i coachingu zespołów. Pasją są stare samochody.

Sylwia Laskowska

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Socjolog, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ze szkolnictwem zawodowym związana od 1995 roku. Początkowo jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, z-ca kierownika szkolenia praktycznego, a następnie kierownik szkolenia praktycznego i dyrektor KPSS w Łodzi. Obecnie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Łodzi. Na swoim koncie ma wieloletnie doświadczenie w roli kuratora społecznego Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łodzi, wykładowcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Prekursorka i na chwilę obecną jedyna organizatorka kursu na licencję i świadectwo maszynisty realizowanego w obszarze publicznego szkolnictwa zawodowego. Od wielu lat zaangażowana w proces zmian edukacji zawodowej opartej na kształceniu modułowym w oparciu o współpracę z pracodawcami. Uczyniła swoją placówkę, mimo jej publicznego charakteru, równoprawnym partnerem w realizacji zadań związanych z przekwalifikowywaniem kadr współczesnego rynku pracy.

dr Agata Rutkowska

Zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

W 2016r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Dysertacja doktorska została napisana w oparciu o doświadczenie zawodowe w zakresie przystosowania struktur samorządu terytorialnego do standardów i wymagań Unii Europejskiej. Od 2004r. zajmuje się tematyką Funduszy Strukturalnych. W swojej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków, rozliczania oraz wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania