WSPÓŁORGANIZATORZY KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2016 
Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest izbą gospodarczą, do której przynależy prawie 300 firm szkoleniowych z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach. Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami i instytucjami samorządowymi.  Pełnomocnicy Regionalni budują lokalne struktury Izby i aktywnie uczestniczą w pracach Podkomitetów Monitorujących PO KL przy Urzędach Marszałkowskich. Izba opracowała - a jej członkowie stosują w praktyce - Kodeks Dobrych Praktyk PIFS oraz Standard Usługi Szkoleniowej. PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej. Głos Izby kształtuje opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodatkowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie.
 


Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce"

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce" jest najdłużej działająca organizacją branży konferencyjno-kongresowej w Polsce. Stowarzyszenie tworzy otwarta, skupiona wokół wspólnych idei,  grupa pasjonatów - profesjonalistów z kręgu szeroko rozumianej turystyki biznesowej.
Wiodącym projektem SKKP jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną.
Cel działania Stowarzyszenia: rozwijanie profesjonalnych usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań. Cel ten jest realizowany przy współdziałaniu z EFAPCO – Europejską Federacją Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, którego SKKP było współzałożycielem.
Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP. Stwarza płaszczyznę poszerzania kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń oraz daje szereg wymiernych korzyści.
Po 15 latach od powstania SKKP turystyka biznesowa stanowi czołowy sektor całej turystyki. W roku 2014 SKKP zainicjowało nowe przedsięwzięcia:  Biuro Projektów Unijnych, szkolenia dla firm, wdrażanie CSR, innowacje w konferencjach i komunikacji marketingowej. Powołano tez nowe Komisje SKKP „Warszawa Kongresowa” i „Polski Cruising”.
   
   
 
 
 
 
 

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania