O Kongresie

Kongres Edukcji Pozaformalnej

Polska Izba Firm Szkoleniowych prowadzi intensywne przygotowania do III edycji wydarzenia, które jest inicjatywą środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, prorozwojową przestrzenią do dyskusji zarówno o osiągnięciach i wyzwaniach jakie przed nimi stoją, również na styku z przedsiębiorcami.

Pierwszy dzień (15 II - czwartek) będzie miał charakter ogólnopolski – będzie poświęcony tematyce stanu sektora usług rozwojowych, barier i perspektyw rozwoju, że szczególnym uwzględnieniem jakości usług rozwojowych i systemu kwalifikacji.

Drugiego dnia (16 II - piątek) planujemy zaprosić przedsiębiorców oraz firmy szkoleniowe i doradcze, skonfrontować ich wzajemne oczekiwania i ułatwić porozumienie, zastanowić się nad wyznacznikami jakości po stronie przedsiębiorców i pomóc dostawcom usług w stosowaniu tej wiedzy w praktyce. Chcemy pomóc w efektywnym korzystaniu ze środków podmiotowego systemu finansowania i Bazy Usług Rozwojowych w ramach działań nowego łódzkiego operatora bonów i projektu „Przepis na rozwój”. Oczywiście, nie zabraknie warsztatów, case study i ciekawych wystąpień w sesjach plenarnych, tematycznych i sesjach równoległych.

Kongres Edukcji Pozaformalnej

Aktualności

Program 3.KEP 2018

 • SESJA

  plenarna
 • SESJA

  "jakość"
 • SESJA

  "ZSK"
 • SESJA

  "cases"
 • SESJA PLENARNA
  Analiza stanu sektora usług rozwojowych, barier i perspektyw jego rozwoju
  Prowadzenie: red. Jacek Żakowski
 • 1000-1015 Uroczyste otwarcie Kongresu Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
  prof. dr hab. Joanna Jabłkowska - Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • 1015-1115 "Inwentaryzacja" – aktualna sytuacja sektora Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  Andrzej Lech - Dyrektor ds. Statutowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • 1115-1130 Przerwa kawowa
 • 1130-1245 Debata ekspercka: Rozwój i uczenie się w XXI wieku Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Łódzkiej
  Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Bartosz Kęciek – Wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
  Rafał Kamiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Maciej Lasota – Naczelnik Wydziału Strategii i ZSK, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych
  moderacja: red. Jacek Żakowski
 • 1245-1330 Przerwa obiadowa
 • SESJA "JAKOŚĆ"
  Najnowsze analizy dot. jakości w sektorze: różne perspektywy, różne źródła, wspólne wnioski
 • 1330-1430 Aktualne źródła wiedzy o jakości w sektorze dr Barbara Worek – Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
  Beata Ciężka – Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Ambasadorka Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)
  Nela Tomas – Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczośc
  Piotr Ubych – audytor i Project Manager, DEKRA Certification Sp. z o.o.
  Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • 1430-1445 Przerwa kawowa
 • 1445-1545 Moderowana dyskusje o obszarach jakości Tomasz Radkiewicz – Przewodniczący Komisji Jakości w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
  Ewa Puzia-Sawicka – Członek Zarządu w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
  Beata Ciężka – Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Ambasadorka Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)
  Mariusz Grudzień - Instytut Skutecznego Działania
 • 1545-1630 Podsumowanie, integracja wniosków Graphic Recorder: Marcin Kiejnowski, Personel System
 • SESJA "SYSTEM KWALIFIKACJI"
  Minęły 2 lata funkcjonowania ustawy ZSK – co dalej? Czy to jest nasz biznes? W jakich rolach możemy/powinniśmy występować?
 • 1330-1415 Stan rozwoju ZSK w oczach administracji, rynku, interesariuszy Maciej Lasota / Lech Boguta – Wydział Strategii i ZSK, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Katarzyna Trawińska-Konador – Instytut Badań Edukacyjnych
  Andrzej Lech – Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • 1415-1500 Quo vadis ZSK – debata ekspercka Maciej Lasota / Lech Boguta – Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Katarzyna Trawińska-Konador i Andrzej Żurawski - Instytut Badań Edukacyjnych
  Mariola Szymańska-Koszczyc – Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytut Bankowości, Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
  Prowadzenie i moderacja: Andrzej Lech – Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • 1500-1515 Przerwa kawowa
 • 1515-1630 Design Thinking w procesie projektowania walidacji – rola sektora usług rozwojowych we wdrażaniu ZSK Diana Stankiewicz – Instytut Badań Edukacyjnych
  Andrzej Lech – Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • SESJA "SYTUACJE EDUKACYJNE"
  Sesja warsztatów i dobrych praktyk dot. projektowania sytuacji edukacyjnych
 • 1330-1415 Sytuacja edukacyjna: co to i po co? Case study: Współpraca oparta na empatii Jacek „Jac” Jakubowski – Grupa TROP
 • 1415-1445 Learning Battle Cards Sławomir Łais – OSI CompuTrain
  Małgorzata Czernecka – XY Learning Team
 • 1445-1500 Przerwa kawowa
 • 1500-1530 Mechatronika dla Przemysłu 4.0 Sławomir Szaruga – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  Artur Grochowski – Mechatronik
 • 1530-1600 „Gra o… ” – kiedy i jak stosować gry (case study) Maciej Smrokowski – Experience Corner
 • 1600-1630 Strategiczna Karta Szkolenia Przemysław Kędzia – Llidero sp. z o.o.
 • SESJA

  plenarna
 • SESJA

  dla
  usługodawców
 • SESJA

  dla
  przedsiębiorców
 • SESJA

  edukacja
  zawodowa
 • SESJA PLENARNA
  Spróbujemy znaleźć wspólny język pomiędzy przedsiębiorcami i dostawcami usług rozwojowych, zastanowimy się nad wyznacznikami jakości i pomożemy w stosowaniu tej wiedzy w praktyce - rozpoczniemy projekt nowego łódzkiego operatora bonów - „Przepis na rozwój”.
  Prowadzenie: Bożena Ziemniewicz – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Klub 500-Łódź
 • 0930-1000 Otwarcie II dnia, podsumowanie z I dnia obrad Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
  dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
  Prodziekan ds. naukowych, projektów oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • 1000-1100 Usługa rozwojowa z sensem biznesowym – prezentacja z elementami Teatru Interaktywnego Prowadzenie:
  Aleksandra Chodasz – Trener Dramy, facylitatorka Teatru Interaktywnego
  Piotr Piasecki – Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  Z udziałem:
  Magdalena Mazurkiewicz – Teckel Consulting, trener, coach
  Tomasz Radkiewicz – Firma Szkoleniowa TRAKT, trener, konsultant
 • 1100-1215 Jak wybrać dostawcę usług, jak być wybranym dostawcą? Przemysław Kędzia – Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • 1215-1230 Przerwa kawowa
 • 1230-1245 Uroczysta inauguracja projektu „Przepis na rozwój” Konrad Jaszczyński - Prezes Zarządu HRP Group
 • 1245-1300 Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych (PSF) w woj. łódzkimAleksandra Kuśmierczak - Naczelnik Wydziału Rozwoju Kadr w Regionie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • 1300-1315 Wdrażanie PSF – dotychczasowe doświadczenia woj. łódzkiego Agnieszka Sygitowicz - Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • 1315-1400 Przerwa obiadowa
 • SESJA TEMATYCZNA DLA USŁUGODAWCÓW
  Sesja poświęcona świadczeniu usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy BUR – dystrybucja bonów nowego operatora środków EFS
 • 1400-1500 Baza Usług Rozwojowych PARP dla zaawansowanych – tips & tricks, sesja pytań i odpowiedzi Paweł Startek - Główny Specjalista, Departament Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 1500-1630 Dofinansowanie krok po kroku – jak pomóc klientom w uzyskaniu dofinansowania, sesja pytań i odpowiedzi Konrad Jaszczyński - HRP Group
 • SESJA TEMATYCZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  Sesja dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego zainteresowanych usługami rozwojowymi finansowanymi ze środków EFS
 • 1400-1500 Baza Usług Rozwojowych PARP –kluczowe funkcjonalności, sesja pytań i odpowiedzi Szymon Kurek - Główny Specjalista, Departament Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 1500-1630 Droga przedsiębiorców do dofinansowania – krok po kroku, sesja pytań i odpowiedzi Daria Zawalska – Doradca lokalny, Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
 • SESJA TEMATYCZNA "EDUKACJA ZAWODOWA"
  Sesja poświęcona edukacji i kwalifikacjom zawodowym, dla przedsiębiorców i usługodawców
 • 1400-1500 Co dziś składa się na kwalifikacje zawodowe i jak podchodzić do edukacji zawodowej Sławomir Fater – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
  Mariola Szymańska-Koszczyc – Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
  Rafał Kamiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Maciej Lasota / Lech Boguta – Wydział Strategii i ZSK, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Wojciech Stęchły – Ekspert ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych
 • 1500-1545 Dialog edukacji z biznesem - promocja, finansowanie i rozwój oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynkowych – debata ekspercka Bogusław Słaby – Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, Rada ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjnych Tekstyliów
  Sławomir Fater – CKZiUNT w Łodzi
  Mariola Szymańska-Koszczyc – Warszawski Instytut Bankowości
  Rafał Kamiński – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Maciej Lasota/Lech Boguta - Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Wojciech Stęchły – Instytut Badań Edukacyjnych
  Marek Graczyk – Dyrektor ds. Projektów, Altkom Akademia S.A.
  Moderacja i prowadzenie: Andrzej Lech – Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • 1545-1630 Partnerstwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego Agnieszka Włodarczyk – Ekspertka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  Krzysztof Prystupa – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK


  Oprócz sesji plenarnych i tematycznych przygotowaliśy wiele ciekawych, inspirujących i użytecznych wystąpień w ramach sesji równoległych (prezentacje, warsztaty, dobre praktyki, rozwiązania).

  Pobierz program sesji równoległych Pobierz broszurę kongresową

  Zapraszamy do punktu konsultacyjnego projektu „Przepis na rozwój” umożliwiającego przedsiębiorcom i usługodawcom indywidualne zapoznanie się z wymogami projektu oraz poznanie narzędzia on-line wspomagającego udzielanie wsparcia

  Czeka również na Państwa punkt konsultacyjny PARP umożliwiający zarejestrowanie w Bazie Usług Rozwojowych na miejscu w trakcie trwania Kongresu (zarówno dla przedsiębiorców i usługodawców) oraz konsultacje z pracownikami Agencji w sprawie funkcjonowania BUR.

Mówcy

 • Witold Stępień

  Marszałek Województwa Łódzkiego

  Piotr Krasuski

  Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

  Rektor Politechniki Łódzkiej
  Joanna Skrzydlewska

  Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

 • Jacek Żakowski

  Dziennikarz

  Prowadzący i moderator KEP
  Rafał Kamiński

  Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


  Bartosz Kęciek

  Wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

  Maciej Lasota

  Naczelnik Wydziału Strategii i ZSK
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Bożena Ziemniewicz

  Wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
  Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Klub 500-Łódź

  Prowadząca II dzień KEP
  Przemysław Kędzia

  Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


  prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

  Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  Gospodarz miejsca
  Konrad Jaszczyński

  Prezes Zarządu HRP Group

 • Aleksandra Kuśmierczak

  Naczelnik Wydziału Rozwoju Kadr w Regionie
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

  Piotr Piasecki

  Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


  Andrzej Lech

  Dyrektor ds. Statutowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

  Agnieszka Sygitowicz

  Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Aleksandra Chodasz

  Trener DRAMY

  Trener, superwizor dramy, twórczyni i facylitatorka interaktywnych spektakli
  Magdalena Mazurkiewicz

  Teckel Consulting

  trener, coach

  Tomasz Radkiewicz

  Przewodniczący Komisji Jakości, Polska Izba Firm Szkoleniowych

  dr hab. prof. nadzw. UŁ Artur Gałkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

  Prodziekan ds. naukowych, projektów oraz współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • dr Barbara Worek

  Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii
  Uniwersytet Jagielloński

  Beata Ciężka

  Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

  Ambasadorka Elektronicznej Platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

  Sławomir Łais

  OSI CompuTrain

  Artur Grochowski

  Mechatronik

 • Nela Tomas

  Kierownik Sekcji Akredytacji
  Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Rafał Kamiński

  Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


  Ewa Puzia-Sawicka

  Członek Zarządu, Polska Izba Firm Szkoleniowych

  Tomasz Radkiewicz

  Przewodniczący Komisji Jakości, Polska Izba Firm Szkoleniowych

 • Maciej Lasota

  Naczelnik Wydziału Strategii i ZSK, Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Bartosz Kęciek

  Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  Instytut Badań Edukacyjnych


  Piotr Ubych

  Audytor i Project Manager, DEKRA Certification

  Piotr Piasecki

  Prezes Zarządu, Polska Izba Firm Szkoleniowych

 • Andrzej Lech

  Dyrektor ds. Statutowych, Polska Izba Firm Szkoleniowych

  Sławomir Fater

  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi


  Mariola Szymańska-Koszczyc

  Wiceprezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości

  Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
  Bożena Ziemniewicz

  Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 • Jacek „Jac” Jakubowski

  Grupa TROP

  Lech Boguta

  Wydział Strategii i ZSK, Ministerstwo Edukacji Narodowej


  Sławomir Szaruga

  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Maciej Smrokowski

  Experience Corner

 • Katarzyna Trawińska-Konador

  Instytut Badań Edukacyjnych

  Andrzej Żurawski

  Instytut Badań Edukacyjnych


  Diana Stankiewicz

  Instytut Badań Edukacyjnych

  Małgorzata Czernecka

  XY Learning Team

 • Mariusz Grudzień

  Instytut Skutecznego Działania

  Marcin Kiejnowski

  Personel System

  Graphic Recorder

  Paweł Startek

  Główny Specjalista, Departament Usług Rozwojowych
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Szymon Kurek

  Główny Specjalista, Departament Usług Rozwojowych
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Daria Zawalska

  Doradca lokalny, Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa

  Wojciech Stęchły

  Ekspert ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych


  Wojciech Słaby

  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

  Rada ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjnych Tekstyliów
  Marek Graczyk

  Dyrektor ds. Projektów, Altkom Akademia S.A.

 • Konrad Jaszczyński

  Prezes Zarządu HRP Group

  Agnieszka Włodarczyk

  Ekspertka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


  Krzysztof Prystupa

  Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

 • Jacek „Jac” Jakubowski

  Grupa TROP

  Jakub Rudolak

  Experience Corner


  Piotr Ubych

  Audytor i Project Manager, DEKRA Certification

  Donata Andrzejak

  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 • Barbara Kapruziak

  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Aleksandra Chodasz

  Trener DRAMY

  Trener, superwizor dramy, twórczyni i facylitatorka interaktywnych spektakli

  dr Ewa Mukoid

  ICF Poland, Dyrektor ds. Edukacji i Akredytacji

  Bożena Ziemniewicz

  British Centre

 • Bartosz Berendt

  Izba Coachingu

  Paweł Sopkowski

  Coachwise


  Maciej Walenta

  Altkom Akademia S.A.

  Jacek Pulwarski

  Polskie Towarzystwo Informatyczne

  Ogólnopolski Koordynator ECDL
 • Marcin Budzewski

  Polskie Stwarzanie Mentoringu

  Daria Sowińska-Milewska

  Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych


  Edyta Klimowska-Bobula

  Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

  Tomasz Kulisiewicz

  Rada ds. Kompetencji Sektor IT

 • Mariusz Bany

  Samsung

  Jacek Kelm

  Centrum Szkoleniowe Senses Clinic


  Beata Ostrowska

  BROst

  Szymon Pietkiewicz

  Conversacja

 • Ewa Puzia

  Respect

  Marek Szopa

  Członek Zarządu, Polska Izba Firm Szkoleniowych


  Przemysław Gałek

  MindLAB

  Agnieszka Sasor-Ortyl

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

  Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Baza wiedzy

 • Biała Księga Usług RozwojowychPoznaj sektor usług rozwojowych jaki jest, z jakimi barierami się boryka, jakie są czynniki wzrostu, w którą stronę zmierza - to kompleksowe i wyczerpujące opracowanie stworzone przez zespół uznanych ekspertów branżowych. Pobierz
 • PORADNIK: Firmy sektora usług rozwojowych w Zintegrowanym Systemie KwalifikacjiOpracowanie może być pomocne dla firm oferujących usługi rozwojowe, zastanawiających się, jaki wpływ na ich działalność może mieć ZSK i w jaki sposób znaleźć w nim swoją rolę i miejsce. Poradnik jest spojrzeniem na proces tworzenia i wdrażania w Polsce systemu kwalifikacji z perspektywy jego uczestników, działających według zasad rynkowych, i próbą opisania językiem korzyści możliwości systemu oraz potencjalnego znaczenia dla rynku usług rozwojowych, w tym usług edukacyjnych. Pobierz
 • Rama Sektorowa Usług RozwojowychRaport to dorobek wielomiesięcznej pracy zespołu ekspertów sektora usług rozwojowych i szerokiej konsultacji wstępnych projektów w środowisku branżowym. Zidentyfikowaliśmy podstawowe obszary działalności w sektorze usług rozwojowych, dla których analizowaliśmy zestawy kluczowych – a więc najistotniejszych i specyficznych dla sektora kompetencji, formułując tzw. wyznaczniki sektorowe i ich opisy. Zaproponowaliśmy na tej podstawie definicję usługi rozwojowej i definicję sektora. To pozwoliło na opracowanie finalnego rezultatu - projektu sektorowej ramy kwalifikacji i zaproponowanie dla niej nazwy - Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych. Pobierz

 • Drama i Teatr InteraktywnyDrama i Teatr Interaktywny to zaawansowane metody pracy z grupami. Dlaczego, szczególnie teraz, warto z nich korzystać? Bo ludzie w procesach szkoleniowych potrzebują czuć zaangażowanie, entuzjazm, radość i ciekawość. Tylko wtedy zostaną w firmie, ale też firma będzie mieć z nich pożytek. Odpłacą jej lepszym wykorzystaniem własnego potencjału, lepszymi kompetencjami i nastawieniem – do innych współpracowników, szefów i klientów. Zobacz jak możesz skorzystać z dramy. Pobierz

Organizatorzy

 • Współorganizator Kongresu
  Koordynator Biura Organizacyjnego
 • Współorganizator Kongresu

Patroni & Partnerzy

 • Patron honorowy
 • Parton honorowy
 • Patron honorowy
 • Patron honorowy
 • Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego
  Partner regionalny
 • Partner merytoryczny
 • Partner
 • Gospodarz miejsca
 • Operator w projekcie bonów w woj. łódzkim „Przepis na rozwój”
 • Partner w projekcie bonów w woj. łódzkim „Przepis na rozwój”
 • Partner technologiczny w projekcie bonów w woj. łódzkim „Przepis na rozwój”
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner - Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Patron medialny
 • Parton medialny
 • Parton medialny
 • Parton medialny
 • Partner medialny

Poprzednia edycja

II. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej to niezwykle ważne wydarzenie skupiające branżę usług uczenia się i rozwoju w Polsce: firmy szkoleniowe i doradcze, trenerów i coachów, wykładowców i ekspertów.

W gronie ponad 300 uczestników były reprezentowane wszystkie środowiska branżowe oraz ośrodki naukowe, instytucje publiczne i ośrodki decyzyjne kształtujące politykę edukacyjną w Polsce.


W trakcie Kongresu zajęliśmy się:

 • Przeglądem trendów i istotnych zmian na rynku edukacji przez całe życie w Europie i w Polsce
 • Oceną potrzeb rozwojowych naszej branży wynikających z wyzwań rozwojowych polskiej gospodarki
 • Przeglądem szans i zagrożeń rozwoju sektora edukacji pozaformalnej, w tym tych, wynikających z nowego okresu programowania
 • Oceną wpływu wdrożenia systemu ZSK na rozwój rynku edukacji pozaformalnej
 • Oceną wyzwań jakościowych, technologicznych i zmiany paradygmatów w uczeniu się
 • 340uczestników
 • 76mówców i uczestników debat
 • 23prezentacje i warsztaty dobrych praktyk i inicjatyw Partnerów
 • 8wystąpień plenarnych
 • 3debaty


Zapoznaj się z materiałami z poprzedniego kongresu
II. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej
23 czerwca 2016 r., Łódź

Galeria

Lokalizacja

3. Kongres Edukacji Pozaformalnej

Dane adresowe: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny,
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Dane kontaktowe: kep@pifs.org.pl tel. 605 390 599, 22 616 27 63

Sprawdź dojazd Przejdź do Mapki Google
Rekomendowany hotel - Nobo Rekomendowany hotel - Grand Hotel

BRAK MIEJSC - prosimy o rejestrację na listę rezerwową i oczekiwanie na potwierdzenie udziału

Proszę mnie wpisać na LISTĘ REZERWOWĄ:


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.