PROGRAM
2. OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ

Główny moderator: red. Jacek Żakowski

 
     
  900 - 1000 Rejestracja uczestników
Recepcja na poziomie 0 | Powitalna kawa: poziom minus 1 | Zwiedzanie ekspozycji
 

SESJA PLENARNA
Aula A1

  1000 - 1010 Powitanie w imieniu inicjatorów i organizatorów
Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
  1010 - 1040 Trendy na europejskim rynku edukacji pozaformalnej
Wallis Goelen - Vandebrock, Kierownik w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
(sesja tłumaczona symultanicznie)
  1040 - 1100 Rynek edukacji pozaformalnej w Polsce – trendy i prognozy do roku 2020
Piotr Piasecki
, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
1100 - 1115 Przerwa kawowa (poziom minus 1)
  1115 - 1130 List Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej na temat stanu wdrożenia ustawy o ZSK - Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  1130 - 1230 Wyzwania dla edukacji pozaformalnej w kontekście planów rozwojowych Polski
Uczestnicy debaty:
Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju
prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich / Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
prof. dr hab. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Bożena Ziemniewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
Moderator: red. Jacek Żakowski
  1230 - 1245
Powołanie Sojuszu Edukacji Pozaformalnej
1245 - 1345 Przerwa obiadowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

Sesja I „Jakość kwalifikacji i kompetencji – ZSK”
Aula A3 (poziom 0)

  1345 - 1430 Zintegrowany System Kwalifikacji – Co się zmienia? Gdzie jesteśmy? Jak mogą pojawić się nowe kwalifikacje rynkowe?

Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Katarzyna Trawińska-Konador, Ekspert ds. KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych
Andrzej Lech, Ekspert Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  1430 - 1545 ZSK od strony praktycznej: identyfikacja i opis nowej kwalifikacji, poziomowanie kwalifikacji, życie kwalifikacji w ZSK, kwalifikacje w sektorach, Sektorowe Rady ds Kompetencji

Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowego
Andrzej Lech, Ekspert Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Katarzyna Trawińska-Konador, Ekspert ds. KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych
Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Agata Poczmańska, Starszy Specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych
1545 - 1600 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

Sesja II „Jakość usług rozwojowych”
Aula A1

  1345 - 1415 System zapewnienia jakości usług rozwojowych finansowanych z EFS ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych

Wallis Goelen - Vandebrock, Kierownik w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
Wojciech Szajnar, Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(sesja tłumaczona symultanicznie)
  1415 - 1545 Praktyczne rozwiązania projakościowe, przegląd rozwiązań i debata nad potrzebami wpływania na jakość w edukacji pozaformalnej

prof. dr hab. Marek Szopa, Komisja ds. Jakości Usług Szkoleniowych PIFS
Marcin Szopa, Dyrektor w Dekra Certification Sp. z o.o.
Krzysztof Prystupa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik
dr inż. Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, Polskie Towarzystwo Informatyczne
Paweł Kopijer, Przewodniczący Rady Programowej Polish Society for Training and Development
Elżbieta Błaszkiewicz, Menedżer ds. portfolio kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego  Pearson Central and Eastern Europe Pearson Central Europe sp. z o.o.
Jacek Pająk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Radosław Panas, Prezes Fundacji VCC
Moderator: Piotr W. Wiśniewski, Trener biznesu, konsultant
1545 - 1600 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

Sesja III:  „Debaty Lifelong Learning”
Aula A5 (poziom 2)

  1345 -1500 Szanse i bariery w rozwoju sektora Edukacji Pozaformalnej w Polsce – debata

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju
prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich / Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
dr Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
dr Barbara Worek, Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Andrzej Kaczorowski, Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy
Mariola Mirecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Jarosław Ubysz, Doradca Zarządu Altkom Akademii S.A
  1500 -1545 Nowy paradygmat w edukacji i uczeniu się
 
Czy uczenie się ludzi w tzw. starym paradygmacie jest w dalszym ciągu możliwe i czy przyniesie pożądane rezultaty – debata służąca wymianie poglądów, podczas której przyjrzymy się różnym kontekstom uczenia się ludzi i wypracujemy rekomendacje dla rozwoju sektora.
  • Kim jesteśmy - co to znaczy: "edukacja pozaformalna"
  • Jak to się dzieje, że coś umiemy - nowa wiedza o mózgu i jej skutki dla świata szkoleń
  • Nowe technologie - ich wpływ na proces uczenia się
  • Rola  uczenia się w gospodarce wiedzy
Moderator: Jacek Jakubowski, Superwizor Grupy TROP
Współmoderatorzy i eksperci:
Sławomir Łais, Prezes Zarządu OSI CompuTrain, Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Paweł Sopkowski, Prezes Zarządu CoachWise S.A., Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
dr Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
1545 - 1600 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

SESJA PLENARNA
Aula A1

  1600 - 1630 Biała Księga Edukacji Pozaformalnej - Podsumowanie kongresu, przyjęcie wniosków.
  1630 - 1700 Networking, integracja, zwiedzanie stoisk
 

SESJA RÓWNOLEGŁA
Sala 38 „MULTIMEDIALNA" (poziom 0)

  Prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji pozaformalnej, a także inicjatyw i dobrych praktyk Partnerów oraz Sponsorów
  945 - 1015 Standard Usługi Szkoleniowej PIFS v 2.0 – Ewa Puzia, Przewodnicząca Komisji Jakości Usług Szkoleniowych - Polska Izba Firm Szkoleniowych
  1015 - 1100 Plany samorządu woj. łódzkiego oraz wojewódzkich i powiatowych służb zatrudnienia dot. edukacji pozaformalnej:
  • Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 - Agata Rutkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • Kursy komercyjne – jako forma aktywności edukacyjnej pozaformalnej CKU SWŁ w Łodzi odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku pracy - Sylwia Laskowska, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
  • Partnerstwo zawodowe w edukacji Pozaformalnej - Agnieszka Woźniak, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
  1100 - 1145 Budowanie wartości usługi szkoleniowej w świecie igreków, smartfonów, wiedzy tłumu itp. – Sławomir Łais, Polska Izba Firm Szkoleniowych / OSI CompuTrain
  1145 - 1230 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów EFS (DIGCOMP) –  dr inż. Jacek Pulwarski, Polskie Towarzystwo Informatyczne
  1315 - 1345 Edukacja 3.0 - nowy standard usługi Altkom Akademii, Mikołaj Demko, Altkom Akademia S.A.
  1345 - 1415 Marketing internetowy w aspekcie prowadzenia placówek/instytucji szkoleniowych - Marta Partyka, MDszkolenia.pl
  1415 - 1445 Potwierdzanie kompetencji metodą port folio - warsztat – Anna Lesnikowska-Jaros, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik
  1445 - 1515 Integracja podmiotów z obszaru edukacji w kontekście łańcucha wartości dodanej dla rynku pracy - Piotr Fałek, prezes Zarządu Syntea SA.
  1515 - 1545 Skuteczne działanie w Kryzysie - Gra warsztatowa oparta na symulacji Huragan Katrina - Grzegorz Nawara, Abcportal Games
  1545 - 1615 Szkolenia w punkt - co decyduje o użyteczności i skuteczności szkoleń, Natalia Brzoza, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu
  1615 - 1645 Jak uprościć i zautomatyzować proces obsługi szkolenia - Marcin Kozłowski, Blueform
 

SESJA RÓWNOLEGŁA
Sala 43 „AGORA” (poziom 0)

  Prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji pozaformalnej, a także inicjatyw i dobrych praktyk Partnerów oraz Sponsorów
  930 - 1000 Edukacja przedsiębiorców i obywateli w zakresie foresightu - dr Anna Sacio-Szymańska, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
  1000 - 1030 Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji trenera VET w branży budowlanej z wykorzystanie normy PN-EN ISO/ICE 17024:2012, Krzysztof Symela, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Waldemar Mazan, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Jakub Kus, Związek Zawodowy "Budowlani”
  1030 - 1100 EPALE - ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (europejska bezpłatna platforma dla kadry edukacji dorosłych)  - Alina Respondek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  1100 - 1130 LinkedIn w 5 krokach - czyli gdzie spotyka się szkoleniowiec z hotelarzem. Alternatywne metody pozyskiwania zapytań konferencyjnych i szkoleniowych w sieci internetowej - Dagmara Plata-Alf, Hotel Media Group
  1130 - 1200 Możliwości wykorzystania Open Badges w potwierdzaniu efektów uczenia się – dr Ireneusz Woźniak, mgr Michał Nowakowski, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  1200 - 1230 Nowoczesne metody kształtowania umiejętności zawodowych  – stanowiska technodydaktyczne –  dr Jacek Wojutyński, Mariusz Siczek, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
  1230 - 1300 Rozliczenie umów cywilnoprawnych w PIT oraz ZUS – wpływ nowelizacji przepisów oraz orzecznictwa na działalność edukacyjną – mec. Michał Pacyga, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
  1300 - 1330 Optymalizacja kosztów drukowania w firmach szkoleniowych – prezentacja urządzeń drukujących HP – Cezary Wójcik, Intacto Sp. z o.o. &  Łukasz Rosa, HP Polska
  1330 - 1400 Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji pozaformalnej - Malgorzata Sienna i Donata Andrzejczak, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  1400 - 1430 Jak uatrakcyjnić szkolenie wykorzystując walory miejsca - przykład Łodzi - Anna Mokrosińska, Grupa Fabricum
  1430 - 1600 RUR w praktyce - warsztat dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe - Aleksandra Berg- Koza, Nela Tomas, Karolina Wesołowska, Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  1600 - 1630 Akredytacja firm szkoleniowych SUS 2.0 – Tomasz Radkiewicz, Komisja Jakości Usług Szkoleniowych, Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
 

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania